h

Adoracja  Najświętszego Sakramentu

Poprzez adorację eucharystyczną Jezus dotyka duszy każdego człowieka i działa w samym sercu świata. Będąc uniwersalnym środkiem przeciwko złu, które nęka ludzkość, adoracja jest czerpaniem miłości Bożej z samego jej źródła.
Ojciec święty Jan Paweł II mówi, że całe zło na świecie mogłoby zostać przezwyciężone poprzez ogromną moc nieustającej adoracji eucharystycznej. Adoracja czyni z nas aktywnych współpracowników Boga, ponieważ jednoczy nas z Chrystusem w Jego nieustannej adoracji Ojca oraz dziele Odkupienia ludzkości. Pozwólmy by Adoracja eucharystyczna przemieniała całe nasze życie przez tę osobistą, całkowitą bliskość z Panem. Niech Jezus obecny w tym sakramencie przychodzi, by mieszkać w nas i pośród, nas. Jego obecność niech przemienia nas i ożywia, abyśmy mogli w prawdzie powiedzieć: Teraz już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus (Ga 2,20)