O Drodze 

Droga Neokatechumenalna powstała w Hiszpanii, gdy Kiko Arguello postanowił w 1964 r. porzucić karierę na madryckiej Akademii Sztuk Pięknych, aby żyć pośród ubogich i głosić Ewangelię. Mieszkał razem z ubogimi, sprawowali liturgię, czytali Słowo Boże. Zaczęło to przynosić niesłychane owoce nawrócenia.

Droga Neokatechumenalna to wspólnota parafialna wprowadzająca w chrześcijaństwo i w odkrycie bogactwa chrztu. Formację tę realizuje się w małej wspólnocie, która może powstać, gdy proboszcz danej parafii zaprosi do niej katechistów Drogi, którzy poprowadzą otwarte dla wszystkich katechezy.
W 2002 r. został zatwierdzony przez Stolicę Apostolską statut Drogi Neokatechumenalnej. Papież Jan Paweł II uznał wtedy Drogę za “itinerarium formacji katolickiej ważną dla współczesnego społeczeństwa”.
Na świecie istnieje ok 18 000 wspólnot (każda ok. 40 osób) w ok. 850 diecezjach w 105 krajach na 5 kontynentach. Droga posiada szczególny charyzmat misyjny. Szczególną rolę przywiązuje się do misyjnej posługi rodzin.
Małżeństwa z Drogi posługują na wszystkich kontynentach – jest to przede wszystkim ewangelizacja życiem codziennym. Ponieważ rodziny odczuwały wielką potrzebę, by towarzyszyli im kapłani zaczęły powstawać seminaria misyjne Drogi Neokatechumenalnej Redemptoris Mater, które przygotowują kapłanów do ewangelizacji na całym świecie.  Obecnie jest ponad 100 seminariów na całym świecie.
W Polsce Droga rozpoczęła się w 1975 r. w Lublinie, dzięki o. Alfredowi Cholewińskiemu SJ. Katechezy zaczęto głosić w środowisku związanym z Katolickim Uuniwersytetem Lubelskim. Obecnie Droga w Polsce liczy około 1000 wspólnot w 350 parafiach w 35 diecezjach.

Przy naszym kościele od wielu lat żywo rozwija się i działa duszpasterstwo Drogi Neokatechumenalnej. Dzis liczy 22 wspólnoty.

Inicjatorzy Drogi

Pieśni są dla Drogi bardzo ważną częścią formacji – wszystkie pochodzą ze Słowa Bożego, pism Ojców Kościoła, tradycji liturgicznej chrześcijańskiej i hebrajskiej.