Historia Kościoła Św.Ducha

Pierwsze wzmianki o kościele Świętego Ducha wybudowanym dla obsługi wiernych poza murami miasta Warszawy odnotowano w XIV wieku

1388 – Założenie przy kościele pierwszego warszawskiego szpitala

1504 – Jan Lubrański, biskup poznański, na prośbę burmistrza i radnych miasta Warszawy, pozwala wybudować przy kościele kaplicę Matki Bożej

1579 – Bractwo Literackie z kościoła św. Jerzego przenosi się do kościoła św. Ducha gdzie prowadzi szkołę

1655 – W czasie  potopu szwedzkiego kościół został całkowicie zrujnowany. Na życzenie króla Jana Kazimierza, w dowód uznania za bohaterska obronę Jasnej Góry, magistrat miasta Warszawy oddaje kościół św. Ducha ojcom  paulinom.

1662 – Bp. Tolibowski, biskup poznański, przekazuje ojcom paulinom kościół wraz z zabudowaniami.

1666 – Odnowienie kaplicy Matki Bożej Jasnogórskiej przez rodzinę Fukierów.

1696 – 14 lutego, bp. Popławski – biskup inflandzki, zakłada przy kościele Bractwo Pięciu Ran Pana Jezusa

1707 – Paulini rozpoczynają budowę dzisiejszego kościoła wg. Projektu Józefa Pioli  pod nadzorem J. Bellotiego

1708 – W Warszawie i w kraju panuje wielka zaraza. W tym roku paulini organizują pierwszą Pieszą Pielgrzymkę Warszawską na Jasną Górę aby uprosić u Matki Bożej oddalenie zarazy.

1711 – Po ustaniu zarazy, z kościoła św. Ducha wyrusza piesza pielgrzymka na Jasną Górę, z dziękczynnym wotum Warszawy dla Matki Najświętszej. Od tego roku datuje się ciągłość Pieszej Pielgrzymki Warszawskiej prowadzonej do dnia dzisiejszego przez paulinów.

1819 – Rząd carski usuwa ojców paulinów z Warszawy, kościół przejmuje bractwo św. Benona.

1845 – Przed kościołem wybudowano dwustronne wejście oraz przerobiono dach i wieże.

1863 – Po Powstaniu Styczniowym przed kościołem umieszczono figurę Matki Bożej dłuta Czajkowskiego.

1944 – Podczas Powstania Warszawskiego wnętrze kościoła i dachy zostały zupełnie wypalone. Ocalał jedynie ołtarz pod chórem, krzyż metalowy na filarze, podstawa skarbony, drzwi wejściowe, odrzwia marmurowe do kaplicy Matki Bożej i zakrystii.

1947 – August kardynał Hlond Prymas Polski, oddaje kościół świętego Ducha ojcom paulinom.

1950 – 16 kwietnia po 130 latach, obejmują paulini kościół św. Ducha i część dawnego klasztoru, rozpoczynając ich odbudowę.